Projekt zahrady

INFORMATIVNÍ SCHůZKA

-vyslechnutí přání a představ zákazníka

ZAMĚŘENÍ A FOTODOKUMENTACE

-zjištění aktuálního stavu, výškové a plošné zaměření ploch a prvků

VYTVOŘENÍ STUDIÍ A VIZUALIZACÍ

-základní rozvržení jednotlivých ploch a hmot na zahradě

PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

-osazovací plán a technické detaily, soupis použitého materiálu

toplist